Tomografia computada

La tomografia axial computada, TC o TAC és un procediment de diagnòsi per la imatge que utilitza rajos X amb un sistema informàtic processa les imatges i permet obtenir imatges radiogràfiques en seccions progressives de la zona de l’organisme estudiada, siguin els òrgans o estructures orgàniques.

Les imatges del TAC permeten analitzar les estructures internes de les diferents parts de l’organisme, i facilita el diagnòstic de fractures, hemorràgies internes, tumors o infeccions dels diferents òrgans. De la mateixa manera permet conèixer la morfologia de la medul·la espinal i dels discos intervertebrals (tumors o vessis al canal medul·lar, hèrnies discals, etc.).

La tomografia axial computada ens ofereix imatges de gran qualitat i precisió, que pot guiar per la realització d’intervencions mínimament invasives, biòpsies, drenatge d’abscessos, reduint la necessitat d’intervencions quirúrgiques.

mamografia1

Durant la prova

Per realitzar la prova han de retirar-se les joies i elements metàl·lics, per evitar interferències en el procés de realització de la tomografia. Has d’informar el nostre equip mèdic dels teus antecedents mèdics, al·lèrgies, de les medicacions que prens i si estàs embarassada o creus que pots estar-ho.

El procés dura uns minuts i depèn de l’òrgan a estudiar, o si es realitza amb contrast, que permet diferenciar amb major nitidesa els teixits i òrgans, però en alguns casos pot requerir un dejú de 6 hores prèvies a la realització del TAC.

En alguns casos (estudis toràcics i abdominals) sol ser necessari l’administració de contrast iodat endovenós. D’aquesta manera s’aprecien les diferències de densitats entre els teixits i/o entre la patologia i els òrgans. En aquests casos és necessari venir a fer la prova en dejú d’entre 6 a 8 hores, si fos necessari, us informaríem prèviament.