Ressonància magnètica

És una tècnica de diagnosi per la imatge on s’utilitza un potent imant que genera un camp magnètic i ones de radiofreqüència. Això ens permet generar diferents imatges i a més, ens aporta molta informació que no pot obtenir-se amb cap altre tècnica. No utilitza rajos X ni isòtops radioactius.

Aquesta prova es realitza en una sala aïllada magnèticament. És molt important que no portis objectes metàl·lics, pegats de medicació, pírcings i/o arracades, tot i que pots deixar-los en un dels vestidors.

Ressonància magnèticaRessonància magnètica

Preparatori i requeriments per la prova

És important que ens informis sobre les teves al·lèrgies o si portes algun tatuatge, maquillatge, pròtesi, implants, clips, plaques quirúrgiques amb algun component metàl·lic, metralla o si estàs embarassada o creus que pots estar-ho.

No pots fer-te una ressonància magnètica si portes marcapassos, implant coclear, vàlvula metàl·lica o tens llimadures metàl·liques en els ulls.

La durada de la prova depèn de la zona a estudiar, i dura entre 30 i 50 minuts. Si fos necessari una preparació prèvia, t’avisaríem amb l’antelació necessària.

En alguns casos i per concretar el diagnòstic, és convenient l’administració d’un contrast no iodat. En aquest cas us avisarem i informarem amb antelació.

Per aquesta prova és necessari estar conforme i signar el nostre consentiment informat, els nostres professionals us el facilitaran i respondran a tots els vostres dubtes. Durant la prova, els nostres tècnics són presents per tot el que pugueu necessitar.

Després de la prova els nostres metges es revisaran les imatges i redactaran un informe que pot tardar uns dies. En quant estigui, podeu passar-ho a recollir o el farem arribar al vostre metge directament si visita a la nostra clínica.