Radiografia

L’acció dels rajos X

És una tècnica de diagnòstic per la imatge que consisteix a sotmetre una part del cos (tòrax, abdomen, braç, cama…) a l’acció dels rajos X per obtenir una imatge en una placa fotogràfica.

Aquesta tècnica ens permet identificar i/o descartar quists, tumors, augments o disminució de grandària dels òrgans, fractures òssies i infeccions, d’entre moltes altres patologies.

A partir de la radiografia i tenint en compte els símptomes i signes que presenta el pacient, el metge pot realitzar el diagnòstic de la malaltia o problema de salut. En alguns casos, la radiografia és el primer pas abans de demanar altres proves diagnòstiques de major cost, risc o dificultat, ja que permet o bé realitzar el diagnòstic o descartar altres causes.

radiologia1radiologia2

Cada tipus de teixit de l’organisme deixa passar diferents quantitats de radiació, per aquest motiu la placa s’impressiona amb més o menys densitat en cada zona, segons el teixit que té davant, això ens permet obtenir una imatge dels òrgans (cor, pulmons, ronyons, tub digestiu, etc.) i teixits (ossos, quists, massa de teixit, etc.)

Quan es realitza una radiografia, és imprescindible eliminar qualsevol objecte metàl·lic de la zona a radiografiar. El pacient ha de despullar la zona anatòmica a radiografiar i treure’s les joies, penjolls, pírcings, o altres objectes metàl·lics que pugui portar.

En general, és necessari fer diferents projeccions (frontal, perfil, obliqües…) de la zona anatòmica a estudiar que aporten informació complementària. A Eurogirona radiòlegs no cal que demanis hora, fem radiografies des de les 8.30 fins a les 9 del vespre.

radiologia3

Assistència professional

Els nostres professionals t’indicaran en cada moment com t’has de col·locar, és important que mantinguis la mateixa posició mentre es fan les radiografies. Una vegada realitzades i abans que et vesteixis, el tècnic en radiologia revela les plaques, les revisa per comprovar que tot és correcte (que no estiguin vetllades, mogudes o que puguin induir a error) i que no és necessari repetir-les.

Aquesta tècnica està sotmesa a rigorosos controls, tant dels equips mèdics, com de les tècniques de realització, que busquen reduir el temps d’exposició, la quantitat de radiació i la utilització del tipus de radiació amb menor risc.
No obstant això l’exposició als rajos X té risc, per aquest motiu només han de fer-se les radiografies quan és necessari, i evitar la seva repetició no justificada. Aquest risc és major en el cas de les dones embarassades i els nens i han d’evitar-se en la mesura del possible, substituint l’estudi radiològic per altres proves de diagnòstic per la imatge més innòcues (ecografia o ressonància magnètica).

Proves contrastades

HISTEROSALPINOGRAFIA

Tècnica de RX per la imatge que utilitza rajos X.

Aquesta prova es realitza a les dones per estudiar l’aparell reproductiu femení, i així descartar una de les possibles causes d’esterilitat o infertilitat.

Aquesta exploració aporta al vostre metge especialista, informació sobre les trompes de fal·lopi i l’úter, descartant la permeabilitat de les mateixes o una possible obstrucció de les trompes, una de les possibles causes d’esterilitat en la dona.

La prova consisteix a fer una radiografia simple de la pelvis, per identificar possibles anomalies. Tot seguit es col·locarà una sonda en l’úter per administrar un contrast iodat que omplirà l’úter i passarà a les trompes. A partir d’aquí farem una sèrie de radiografies en diferents projeccions, per estudiar més exhaustivament la zona.

La prova dura aproximadament uns 30 minuts.

És molt important realitzar aquesta prova al final de la menstruació però abans de l’ovulació, així per una banda assegurem que no hi ha cap embaràs i analitzem la zona en el moment ideal del cicle. Us aconsellem que utilitzeu preservatiu davant les relacions sexuals en els dies previs a la prova, ja que podria haver-hi interferències en el resultat de la prova.

No és una prova dolorosa, però pot resultar una mica incòmoda. Davant de qualsevol dubte els nostres professionals et respondran encantats.

Un cop acabada l’exploració podràs fer vida normal.

UROGRAFIA ENDOVENOSA

Tècnica de RX per la imatge que utilitza rajos X.

És un estudi morfològic i funcional del ronyó i els urèters. Això permet valorar el seu funcionament a diferents nivells i detectar si hi ha la presència de càlculs renals (pedres al ronyó), inflamacions, infeccions, obstruccions, malformacions o tumors, també pot usar-se per avaluacions post quirúrgiques.

S’administrarà contrast(contrast iodat) via endovenosa, i els nostres professionals procediran a fer diferents radiografies amb temps diferit per veure com el ronyo elimina el contrast detectant qualsevol incidència en el seu funcionament.
La prova dura aproximadament d’uns 30 a 40 min.

Haureu de venir a fer la prova en dejú de 6 hores, cal portar analítica prèvia d’urea i creatinina, de totes maneres us informarem directament abans de venir a fer-vos la prova.

Un cop acabada l’exploració podràs fer vida normal.

TRANSIT ESOFAGO-GASTRO-DUODENAL

Tècnica de RX per la imatge que utilitza rajos X.

Es tracta de l’estudi exhaustiu del tracte gastrointestinal superior que inclou la faringe, esòfag, estómac i el duodè.

S’utilitza per avaluar l’existència de malalties com úlceres, tumors, processos inflamatoris, alteracions del moviment, hèrnies, obstruccions i fístules.

Se us facilitarà un líquid de contrast que haureu de beure mentre et fem unes radiografies.

La durada de la prova serà entre 10 i 20 minuts.

Haureu de venir a fer la prova en dejú de 6 hores, l’estomac ha d’estar buit perquè l’estudi sigui vàlid pel diagnòstic.

Un cop acabada l’exploració podràs fer vida normal.

ENEMA OPAC

Tècnica de RX per la imatge que utilitza rajos X.

En aquesta prova estudiem exhaustivament el tracte gastrointestinal inferior, el còlon o l’intestí gros. Aquesta es realitza per identificar la presència de malalties com ara úlceres, tumors, pòlips, inflamacions i altres tipus de malalties que poden afectar el còlon.

Dos dies abans de la prova heu d’iniciar una dieta tova, pobre en residus, això neteja el tracte gastrointestinal inferior i ens ajuda amb la visibilitat i per tant al diagnòstic. Aquesta dieta és necessària, però no us preocupeu, els nostres professionals us explicaran amb detall en què consisteix i com us heu de preparar.

La duració de la prova serà d’uns 30 minuts aproximadament.

Es procedeix a administrar un ènema de bari pel recte per tal d’omplir els diferents segments del budell gruixut a la vegada que es fan unes radiografies.

Haureu de venir a fer la prova en dejú de 6 hores, l’estomac ha d’estar buit perquè l’estudi sigui vàlid pel diagnòstic.

Un cop acabada l’exploració podràs fer vida normal.