Presentació

Tècniques per guiar la curació

El diagnòstic per la imatge és una branca de la medicina que fa servir diferents tècniques i processos per a observar com és el nostre cos per dins i buscar indicis de malalties. Diversos aparells i tècniques permeten crear imatges de les estructures i el funcionament de l’interior del nostre cos. La informació que s’obté d’aquestes imatges permet saber què està passant, revelar o examinar malalties o anomalies i guiar la seva curació.

Quina informació et donem

A la web Eurogirona trobareu tot allò que necessiteu saber sobre les principals proves de diagnòstic per la imatge, com ara la radiologia contrastada, la tomografia computada (TC), la ressonància magnètica (RM), la mamografia i l’ecografia, com es fan, per a què serveixen i tot el que n’envolta el procés de realització.

A Eurogirona radiòlegs complim els màxims criteris de seguretat, garantint la màxima qualitat de les exploracions.

Cal tenir en compte que, com totes les tecnologies sanitàries, hi ha beneficis evidents, però també és cert que no se’n pot abusar. Per aquest motiu, totes les proves només han de ser prescrites quan siguin estrictament necessàries.