Mamografia

Tècnica per al diagnòstic de càncer de mama

Una mamografia és una radiografia d’alta definició de la mama en què s’utilitzen rajos X a dosi molt baixes. Per fer les radiografies de les mames, cada una d’elles és comprimida entre dues plaques. És la millor tècnica per diagnosticar un càncer de mama de manera precoç.

L’objectiu de la mamografia és buscar o detectar nòduls i canvis en els teixits de la mama. D’aquesta manera ajuda a descobrir petites irregularitats i visualitzar masses que cap especialista o la mateixa dona poden palpar en fer l’examen físic de la mama.

mamografia2mamografia3

Una mamografia estàndard es compon de dues projeccions: una projecció en direcció cap-peus que permet visualitzar tota la mama, i la segona projecció que es realitza en direcció lateral, on es visualitzi tot el teixit mamari, de perfil. Existeixen altres projeccions especials que s’usen en casos molt específics.

La mamografia de les dues mames dura com a màxim mitja hora.

Quan acaba la mamografia, el tècnic en radiologia et demanarà que esperis fins que les imatges hagin estat revisades pel nostre equip de professionals.

En cas de detectar algun nòdul o lesió, el seu metge pot recomanar-li una biòpsia amb una ecografia.

Ecografia de mama

Consisteix en la utilització d’ultrasons per visualitzar les estructures mamàries, aprofitant la diferent absorció de les ones pels diferents teixits que travessa. Requereix un gel conductor entre la sonda emissora d’alta freqüència i la mama.

L’ecografia de mama és un estudi complementari a la mamografia, acostuma a utilitzar-se en mames amb més densitat (amb molt teixit mamari), mastitis, o després d’una recomanació del radiòleg, per ampliar l’estudi previ realitzat, aleshores es procedirà a practicar una biòpsia mitjançant una ecografia.

Durant la biòpsia, l’especialista inserta una petita xeringa dins del nòdul o lesió que es va trobar durant la mamografia, s’extreu una mostra de teixit. La mostra s’envia posteriorment a un laboratori, on es determina el tipus de teixit trobat.