Avís legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal, EUROGIRONA Radiòlegs l’informa que les seves dades personals d’identificació, així com alguns relatius al seu historial clínic i personal que es puguin obtenir durant l’assistència mèdica, s’incorporaran a una base de dades d’històries clíniques del qual és titular EUROGIRONA DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, SLP

La finalitat de la informació d’aquestes dades és facilitar la prestació d’un servei mèdic de qualitat, així com la realització dels processos administratius i organitzatius de la clínica. A no ser que vostè ho sol·liciti, no es comunicaran les seves dades a cap entitat externa. Pot exercir el seu dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al departament d’administració de la clínica.

Tota la informació recollida i informatitzada és imprescindible per poder oferir assistència mèdica. EUROGIRONA DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, S.L.P. garanteix la total confidencialitat d’aquestes dades, i per aquest motiu ha implantat les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 994/1999 del 11 de juny.

Formularis de la Web:
Segons les disposicions de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EUROGIRONA DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, SLP CIF B55195432 l’informa que les dades recollides en aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat inscrit a l’Agència de Protecció de Dades i pertanyen a EUROGIRONA DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, SLP, que té com a finalitat atendre les peticions que vostè demani. En virtut de l’article 5 l’esmentada llei, vostè serà degudament informat amb tot detall en els nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que proporcioni.

Informació: Alta de Dades
Les dades facilitades per vostè en els documents del lloc web seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat de EUROGIRONA DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, SLP inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades podran ser utilitzades en la gestió interna dels contactes comercials que sol·licitin informació o amb aquells amb els quals es manté una relació comercial.

Excepte en els camps quan s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L’afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra.

De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té dret a accedir a aquesta informació i donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a: Atenció LOPD, EUROGIRONA DIAGNÒSTIC PER L’IMATGE, SLP, Heroïnes de Santa Bàrbara 6, 17004, Girona, Espanya, o bé enviant una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic info@eurogirona.com, complint-se així la notificació que preveu l’article 5.4 de la mateixa.